Podele

  • Romi protestanti na jugu Srbije i njihov živi bog

    ​Romi u Srbiji su duboko pobožni. Živopisnu tradiciju uvek mešaju sa religijom svog izbora, bilo da je to katolička, pravoslavna ili muslimanska vera. Ove podele su i uzrok mnogih sukoba među Romima, i čestih zloupotreba.

  • ​Partizani, četnici i svi oni između u mojoj porodici

    Cela ova stvar sa Dražom samo me je podsetila na ludačke stvari koje sam čula od oca i majke vezane za moje pretke zbog kojih sam shvatila da nikada neću biti ni na jednoj strani, kao i da će me to puno koštati.

Reklame