Arielle Pardes

  • ​Kako da više nikada ne radiš

    Čak i kod poslova iz snova postoji zdrava doza dosade – zbog čega imućniji ljudi upošljavaju asistente da umesto njih obavljaju gluposti. I kada bi mogao da preneseš taj rad na kompjuterski program, a da zadržiš platu i uvećaš produktivnost, zašto to...

  • Svaki posao može biti žrtva robotske revolucije, čak i vaš

    Ljudi o sebi očigledno žele da misle kao o nekoj vrsti posebne radne pahuljice, a ne prosto kao o zbiru nekoliko prostih funkcija koje uvećavaju dobit kompanije.

Reklame