bulevard

  • VICE u kraju: Taj bulevar u Nišu

    Park je okružen soliterima sagrađenim zlatnih sedamdesetih. Zlatnih jedino za Bulevar, jer je pre toga ovde bila samo prazna poljana obrasla travurinama.

  • Upucao me parking ridža snajperista

    Budući da ova tema nije samo romantične prirode, već da ima primese detektivnsko/ratne/špijunske drame, nastaviću opisujući događaje po satnici

Reklame