Δράμα

Broadly

Har min besættelse af reality-tv gjort mig afhængig af drama i mit eget liv?

Ved to forskellige lejligheder er jeg blevet beskyldt for at være for dramatisk anlagt, fordi jeg ser for meget ”Keeping Up with the Kardashians,” så nu har jeg spurgt eksperterne til råds.
Meher Ahmad
9.4.17
Film

'52 Tuesdays’ Is a Clever and Sensitive Look at Transgender Parenthood

We talked to director Sophie Hyde about her new film, which was shot only on Tuesdays, every Tuesday, for one whole year.
Amber Roberts
8.3.15
The Greatest Things Of All Time

The Kanye West Scene in ‘Entourage’ Is One of the Greatest Moments in Television History

Welcome to the good life, indeed.
Eric Sundermann
6.8.15
Interviews

OH YAAAHUH: Here's an Interview with the 'Entourage' Music Guy

His name is Scott Vener and over the last 11 years, he's proven that his music taste is impeccable.
Drew Millard
6.5.15
Film

'The Mule' is a Film About Not Taking a Shit Because You Have Heroin Inside You

We spoke to its director and star, Angus Sampson, about becoming a troubled genius.
Oscar Rickett
10.28.14
Stuff

Five Things We'll Never Know Because 'Utopia' Has Been Cancelled

The TV show leaves behind it many unanswered questions.
Alex Denney
10.10.14
Comics!

Saturday Night on Zeta - 9711

TV was better 700,000 years ago in outer space.
Sam Henderson
7.21.14
the vice reader

If You're Going to Read Plays, Read Annie Baker's

An interview with the Pulitzer Prize-winning playwright.
April Ayers Lawson
6.6.14
The Fiction Issue 2012

The Room All to Itself

One of James Purdy’s last unpublished manuscripts, a drama as uncompromising and brutal as his fiction.
James Purdy
7.13.12
The Fiction Issue 2009

Vice Comics

The Haunted High School.
Dash Shaw
12.1.09