Constantin Mille

  • Locuri părăsite: Clădirea Romtelecom

    E imposibil să mergi pe Constantin Mille fără să zărești ruina paralelipipedă îmbrăcată într-o pânză neagră în semn de doliu imobiliar, cum devorează prin dimensiune casele mici alăturate.

  • Grădina Capitol

    Pentru mine Grădina Capitol n-a reprezentat vreodată altceva decât o sursă de putoare pe Constantin Mille.

Publicitate