OverDoz

  • Homeopatija ili lečenje šećernom vodicom

    Jedna od grana nadrimedicine, homeopatija, u poslednje vreme se u Srbiji proširila kako požar - "lekovi" se mogu pronaći u gotovo svim apotekama, a ordinacije niču na sve strane.

Reklame