transseksualnost

  • Sterilizacija je pretnja transrodnim osobama

    Većina zemalja, uključujući Nemačku, Španiju i Veliku Britanij, kao uslov za operaciju korekcije pola zahteva psihijatrijsku dijagnozu rodne disforije ili transseskualizma, koje Svetska zdravstvena organizacija kvalifikuje kao mentalnu bolest.

  • Šta sve ne možeš kad si transrodna osoba u Srbiji

    Ove stvari ne možeš kad si trans u Srbiji.

  • Šifra F64

    Upoznajte trans ljude koji su odlučili da idu do poslednje etape procesa prilagođavanja pola. Među njima je i Helena, nekada pukovnik, sada pukovnica u penziji, prva transrodna osoba pripadnica Vojske Srbije.

Reklame