zoé

  • Błąd w sztuce, czyli o szukaniu glitch'u w całym

    Rozmawiamy z polską czołówką najbardziej aktywnych artystów w całej zjednoczonej „pracowni" glitchartu, czyli sztuką polegającą na „psuciu" kodu źródłowego cyfrowo zapisanego obrazu

Reklama