fast and furious

  • "Paklene ulice", najbolje sapunice

    Serija sve sumanutijih filmova "Fast and Furious" ima mnogo toga zajedničkog sa žanrom sapunskim opera.

  • Paklene ulice Soluna

    I pored pojačanog prisustva policije, tajni život paklenih vozača na ulicama grčkih gradova gotovo uvek odnosi poneku žrtvu.

  • Grčki dečaci trkači

    Odmah nakon što se začuje škripa prvih točkova, vazduh je pun gustog sivog dima i užasnog smrada otopljene gume.

Reklame