Kanalizacija

Reklame
  • Jedna noć sa najboljim njujorškim klubom pacolovaca

    Najčešće ćete ​čuti da u Njujorku pacova ima koliko i ljudi, 8,4 miliona. Met Kombs, apsolvent i pomoćni istraživač na Univerzitetu Fordham, trudi se da utvrdi kako pacovi biraju mesta na kojima će se naseliti, koliko brzo postižu gustinu naseljenosti...