poremećaj ponašanja

  • ​Moj autizam me ne čini robotom

    Autističnim ljudima je potrebno samo malo razumevanja. Mi nismo bezosećajni roboti. Mi smo ljudska bića.

  • Moje dete ima autizam ali nije „autistično“

    U lutanju na koje ste osuđeni kao roditelj deteta sa autizmom često ćete nailaziti na stručnjake koji će vas uveravati da ste svoje dete razmazili, da ste kao roditelj zakazali jer niste dovoljno čvrsti i odlučni, ali i na takve koji će vas odmah...

Reklame