irish

Annons
  • Yes, I'm Irish!

    It's not a balloon! It's my liver!

  • Tha E Math A Bhith A'

    Tha e math a bhith a' fuireach ann am Barraigh, gu h-àraid anns an t-samhradh. Bidh a' ghrian ris agus bidh a h-uile duine a' dol gu na tràighean àlainn, geala agus a' snàmh anns a' mhuir.