FYI.

This story is over 5 years old.

Feminisme

Sverige har vedtaget, at sex uden samtykke er voldtægt

Ti europæiske lande har fattet, at kun ja betyder ja, men Danmark er ikke et af dem.

At sex uden samtykke er voldtægt lyder som en selvfølgelighed. Alligevel blev Sverige i går det kun tiende land i Europa, hvis lovgiving kræver seksuelt samtykke.

De øvrige lande i Europa, der definerer voldtægt på basis af manglende samtykke (og dermed anerkender, at sex, hvor den ene part ikke deltager af egen fri vilje, er kriminelt), er England, Wales, Skotland, Nordirland, Irland, Belgien, Cypern, Luxembourg og Tyskland.

Annoncering

I andre lande, blandt andre Danmark, skal der fysisk vold, pres, trussel eller tvang til, før der kan dømmes for voldtægt, eller at offeret har været hjælpeløs og ude af stand til at modsætte sig.

Med den nye svenske lov kan der dømmes for voldtægt uden fysisk vold eller tvang, hvis der har manglet samtykke.

“Sex skal være frivilligt, og er det ikke frivilligt, så er det ulovligt," sagde Sveriges statsminister, Stefan Löfven ifølge DR i 2017, da lovforslaget blev præsenteret.

Helle Jacobsen fra Amnesty International Danmark siger til DR, at love som den svenske vil være med til at sikre bedre retssikkerhed:

"I eksempler fra voldtægtssager i dag har kvinden grædt, men manden dømmes alligevel ikke for voldtægt, fordi hun ikke har sagt fra eller kæmpet imod. Med en samtykkebaseret voldtægtslovgivning vil man i stedet spørge: 'Er det sandsynligt, at hun har givet samtykke, hvis hun sidder og græder?',” siger Helle Jacobsen til DR.

Kriminalisering af seksuelle handlinger uden samtykke er ikke en ny ting. Faktisk er det en del af Europarådets Istanbul-konvention fra 2011, hvis formål er “at beskytte kvinder mod alle former for vold”.

I konventionen står der blandt andet, at “samtykke skal gives frivilligt og være udtryk for den pågældendes fri vilje, bedømt ud fra omstændighederne ved den konkrete situation.”

Konventionen er underskrevet af alle lande i EU, men mange europæiske lande mangler altså stadig at implementere samtykkekravet i voldtægtslovgivningen.