FYI.

This story is over 5 years old.

Srbijana

Tetovirane bake

Običaj tetoviranja među katoličkim stanovništvom u Bosni star je više vekova, i još uvek prisutan u nekim delovima ove zemlje.
24.6.16

Duboko u središtu Bosne i Hercegovine, VICE Srbija je pronašao sasvim posebne bake koje čuvaju neobičnu tradiciju koja vuče korene još iz vremena Osmanlija. Katarina Petrović nas upoznaje sa "Tetoviranim bakama".