Eksperimenti

Reklame
  • ​Kratak pregled američkih eksperimenata nad ljudima

    Bilo bi lepo da se može primetiti neki napredak koji bi ukazao na to da se ljudska prava u Americi više poštuju nego ranije, ali koristeći parametre Nirnberškog kodeksa, zaključak je sasvim suprotan.