FYI.

This story is over 5 years old.

VICE News

Het apentestcentrum in Rijswijk van binnenuit

In het BPRC in Rijswijk worden apen doodziek gemaakt voor onze gezondheid. Het centrum zegt hun medische tests zo diervriendelijk mogelijk uit te voeren, maar activisten en sommige politici zijn fel tegen.

In Rijswijk staat het Biomedical Primate Research Center, kortweg BPRC. In het centrum worden experimenten uitgevoerd op apen, om te kijken hoe medicijnen werken op onze evolutionaire neefjes en nichtjes.

Het centrum is behoorlijk controversieel. Tegenstanders hebben het idee dat er geen goed zicht is op wat er binnen allemaal gebeurt. Vijftien jaar geleden heeft het BPRC allemaal verbeteringen doorgevoerd, zoals het vervangen van de oude verblijven voor nieuwe, betere verblijven, dankzij geld van de regering. Tegenwoordig zegt het centrum alles te doen om het experimenteren op de aapjes zo diervriendelijk mogelijk te doen. Er komen zelfs vertegenwoordigers van andere centra kijken hoe het BPRC dat doet.

Desondanks zijn dierenactivisten nog steeds fel tegen de apenproeven in het centrum en ook in de Tweede Kamer is niet iedereen er gelukkig mee – zo ligt er een motie klaar van SP-kamerlid Jasper van Dijk die het kabinet oproept om het centrum te sluiten. "Op het moment dat je zegt dat we gaan afbouwen en vervolgens de boel ook echt sluiten," zo zegt Jasper van Dijk tegen VICE, "dan dwing je ze om sneller te zoeken naar alternatieven."

Om meer duidelijkheid te scheppen in dit debat, vroegen we aan het BPRC of we binnen mochten filmen. Dat mocht, omdat het centrum ervan overtuigd is dat het op veel gebieden veel verder is dan andere testcentra. Bekijk hier onze video over hoe het er in het apencentrum aan toegaat.