digitalni podaci

  • Obrišite sve aplikacije sa telefona

    Ne samo Fejsbuk: Play Store (Android) i App Store (iOS) podstiču ekonomski model u kom besplatne aplikacije zarađuju tako što vaše podatke prikupljaju i prodaju oglašivačima.

  • Prestanite da koristite šifre od šest cifara na ajfonu

    Sada kada policajci navodno mogu da ulaze u ajfone zaštićene šiframa sa šest cifara, vreme je da počnete da koristite duže, teže provaljive alfanumeričke šifrovane fraze.

Reklame