halucinogen

  • Moje první zkušenost s ayahuascou

    Přečtěte si, jak vizuální umělec Jan Gemrot pil nějakej halucinogenní lektvar uvařenej z liány a hodně u toho zvracel...

  • Zkoumání psychedelických účinků šalvěje divotvorné

    Zatímco při užívání LSD byla zaznamenána zrakově-sluchová syntézie (například uživatelé popisují schopnost „vidění" hudby), šalvěj způsobuje zrakově-hmatovou syntézii, což znamená, že věci vidíte a zároveň cítíte na svém těle.

Reklama